Bystroushaak's blog / Útržky / Tao
🗒

Tao

Tao te ting ve všech možných vyjádřeních.


Tao, po nemž lze kráčeti, není věčné Tao, [1] Cesta, po níž lze kráčet, není věčná Cesta, [2] Tao co se dá povědět už není to Tao [3] Cesta Tao, jestli má být Cestou Tao, není nikdy neměně trvalou Cestou, [4] Tao, jež lze vyjádřit slovy, není stálé tao. [5] Tao, o němž možno hovořit, není Věčné Tao. [6] Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao; [7] Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao [8] TAO – o kterém lze hovořit – nemůže být to pravé, věčně neměnné TAO! [9] Ani ten nejlepší výklad není samotné Tao. [10]


jméno, jež lze jmenovati, není věčné jméno. [1] jména, která lze jmenovat, nejsou věčná Jména. [2] Jméno, co se dá jmenovat už není to jméno [3] pojmenovatelné, jestli má být pojmenovatelným, není nikdy neměně trvale pojmenovatelným! [4] Jméno, jež lze pojmenovat, není stálé jméno. [5] Jméno, jímž můžeme pojmenovat, není Věčným Jménem. [6] jméno, které lze pojmenovat, není věčné a neměnné jméno. [7] jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno [8] Jméno, které lze vyslovit, nemůže mít věčně neměnnou hodnotu! [9] Ani to nejlepší jméno jej nevystihuje. [10]


Bezejmenné jest počátkem nebe a země, [1] Bezejmenné je počátkem nebe a země, [2] nebo: v nebytí jména je počátek nebe a země [3] Už na počátku, když ještě Nebe a Země nebyly pojmenovatelné, [4] Bezejmenné je počátkem nebe a země, [5] Bezejmenné jest počátkem nebes a země, [6] Bezejmenné je prapočátkem nebe a země. [7] bezejmenné je počátkem všeho [8] To, co je beze jména stojí na počátku, [9] Jen nepojmenované je reálné. [10]


mající jméno jest matkou deseti tisíc věcí. [1] pojmenovatelné je rodištěm bezpočtu tvorů. [2] a bytí jména je matka všech věcí [3] byla Matkou – rodičkou všech desetitisíc pojmenovatelných věcí! [4] mající jméno je matka všech věcí. [5] pojmenovatelné jest Matkou všech věcí. [6] Pojmenované je matkou všeho stvoření. [7] pojmenovatelné je matkou tisíce věcí [8] to, co jméno už má je matkou Stvoření! [9] Pojmenování vytváří jednotlivé oddělené věci. [10]


Proto: Tím, že jsme věčně bez přání postřehujeme svoji duchovnost, [1] Věru: Kdo se zbavil žádostí, vidí tajuplnou hlubinu, [2] proto: nahlédneme do jeho tajemství když o ně nestojíme [3] Proto: V čem ještě netrvá – přeje si vyjevovat svou tajuplnost. [4] Proto, kdo je prost vášní, vidí jeho (tao) zázračné (tajemno), [5] Skrze svoji věčnou tajemnost nahlížíme svoji vnitřní podstatu, [6] Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, proniká k jádru této tajemnosti; [7] proto prázdný a bez přání vidí počáteční jemnost [8] Proto ten, kdo nechová žádné přání, může proniknout až do srdce Tajemství... [9] Bez touhy, vidíš jejich samotnou podstatu. [10]


tím, že máme věčné přání, postřehujeme svoji obmezenost. [1] kdo se nezbavil žádosí, vidí omezené věci. [2] a zhlédneme jenom vnějšek když se po něm pídíme [3] V čem už trvá – přeje si vyjevovat svou obratnost. [4] kdo však chová vášně, vidí je pouze v konečném tvaru. [5] a skrze její neustálé projevy nahlížíme svoji vnější, omezenou stránku. [6] kdo je naplněn žádostmi, postihuje jen vnější tvářnost věcí. [7] ale naplněný vidí povstávající úplnost [8] Kdo je ale přání pln, pouze klouže po povrchu věcí. [9] Chycen v touze, vidíš jen jejich povrch. Intelektuálními úvahami zahlédneme jen projevy, avšak bez myšlení můžeme Tao zažít. [10]


Tato obě, jsouce stejného původu, jsou rozličnoho jména. [1] Toto obé je společného původu, ale rozličného jména. [2] Jsou dvě různá jména toho co ze stejného vlastně vzešlo [3] To oboje vzniká současně a odlišuje se jen v pojmenováních. [4] Obě jsou téhož původu, avšak s různými názvy. [5] Tyto dva proudy vycházejí z téhož zdroje, nehledě na rozličnost pojmenování, [6] To obojí - ač má rozličná jména - vyvěrá ze stejného prapůvodu. [7] to obojí má společný původ, ale různé jméno [8] Dvé možností pochází ze stejného – [9] Zdroj podstaty i jejích projevů je stejný, realita má však mnoho matoucích forem. [10]


Společně zoveme je hlubokým, hlubším než hluboké, vší duchovnosti branou. [1] Tuto jednotu nazývám tajemstvím, tajemstvím hlubším než jakékoliv tajemství, branou, z niž vycházejí utajené síly. [2] co shodně nazveme: Prvopočátek a Prvopočátek prvopočátku - to je brána k veškerému tajemství! [3] A to společné nechť je nazývané: Prvopočátek. Prvopočátek všech prvopočátků, výchozí brána všech tajuplností! [4] Společně slují nejhlubší. Od jednoho nejhlubšího k druhému, jsou dveře ke všemu zázračnému. [5] a oba jsou považovány za mystérium. Toto Mystérium mystérií je Branou veškeré existence. [6] Stejnost - toť hlubina záhadnosti. Záhada všech záhad, brána veškeré tajemnosti. [7] dohromady je nazýváme tajemstvím hlubším než hlubina sama, branou k počátku [8] a tím je mystérium prvopočátku. Počátek počátku – toť hlubina všech tajemství! [9] Tento společný zdroj nazývám největším mystériem, branou k podstatě všeho. [10]

Zdroje citací

  1. http://tao.kvalitne.cz/dvorak.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/navratil.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/kral.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/bondy.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/minarik.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/richard.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/krebsova.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/cilek.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/zentrich.html
  1. http://tao.kvalitne.cz/horak.html

Když jsem to všechno dal dohromady a přečetl první verš, musel jsem dát za pravdu Horákovo překladu, který se mi zdá z pohledu dnešního čtenáře nejuchopitelnejší.

http://tao.kvalitne.cz/horak.html

Become a Patron