Bystroushaak's blog / Czech section / Seriál o Selfu / Prostředí a programovací jazyk Selfu (díl druhý; jazyk) / Nejdůležitější zprávy / add:

add:

Popis Přidej prvek (nakonec pokud je řazeno).
Become a Patron