Bystroushaak's blog / Czech section / Seriál o Selfu / Prostředí a programovací jazyk Selfu (díl druhý; jazyk) / Nejdůležitější zprávy / at:

at:

Popis Získej prvek na pozici / klíči.
Become a Patron