Bystroushaak's blog / Útržky / JTTP
🗒

JTTP

JSON ztriválněná verze HTTP; Všechna data proudí jako JSON.

Podobné URL, akorát žádné POST parametry - místo toho JSON, all the way down.

Become a Patron