Bystroushaak's blog / Útržky / Lisp PS
🗒

Lisp PS

Lisp kompilovaný do postscriptu?

Pro projekt kompileru scannů knih.

Asi by to bylo použitelné jen pro kvalitní scanny.

Založeno na neuronových sítích natrénovaných na porovnávání 2D spritů.

Hm, djvu asi funguje podobně.

Become a Patron