Bystroushaak's blog / Útržky / Tao
🗒

Tao

První stránka Tao te ting ve všech možných českých překladech (překlady jsou uvedeny na konci);


 1. Tao, po nemž lze kráčeti, není věčné Tao,
 1. Cesta, po níž lze kráčet, není věčná Cesta,
 1. Tao co se dá povědět už není to Tao
 1. Cesta Tao, jestli má být Cestou Tao, není nikdy neměně trvalou Cestou,
 1. Tao, jež lze vyjádřit slovy, není stálé tao.
 1. Tao, o němž možno hovořit, není Věčné Tao.
 1. Tao, které lze postihnout slovy, není věčné a neměnné tao;
 1. Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao
 1. TAO – o kterém lze hovořit – nemůže být to pravé, věčně neměnné TAO!
 1. Ani ten nejlepší výklad není samotné Tao.

 1. jméno, jež lze jmenovati, není věčné jméno.
 1. jména, která lze jmenovat, nejsou věčná Jména.
 1. Jméno, co se dá jmenovat už není to jméno
 1. pojmenovatelné, jestli má být pojmenovatelným, není nikdy neměně trvale pojmenovatelným!
 1. Jméno, jež lze pojmenovat, není stálé jméno.
 1. Jméno, jímž můžeme pojmenovat, není Věčným Jménem.
 1. jméno, které lze pojmenovat, není věčné a neměnné jméno.
 1. jméno, které se dá jmenovat, není věčné jméno
 1. Jméno, které lze vyslovit, nemůže mít věčně neměnnou hodnotu!
 1. Ani to nejlepší jméno jej nevystihuje.

 1. Bezejmenné jest počátkem nebe a země,
 1. Bezejmenné je počátkem nebe a země,
 1. nebo: v nebytí jména je počátek nebe a země
 1. Už na počátku, když ještě Nebe a Země nebyly pojmenovatelné,
 1. Bezejmenné je počátkem nebe a země,
 1. Bezejmenné jest počátkem nebes a země,
 1. Bezejmenné je prapočátkem nebe a země.
 1. bezejmenné je počátkem všeho
 1. To, co je beze jména stojí na počátku,
 1. Jen nepojmenované je reálné.

 1. mající jméno jest matkou deseti tisíc věcí.
 1. pojmenovatelné je rodištěm bezpočtu tvorů.
 1. a bytí jména je matka všech věcí
 1. byla Matkou – rodičkou všech desetitisíc pojmenovatelných věcí!
 1. mající jméno je matka všech věcí.
 1. pojmenovatelné jest Matkou všech věcí.
 1. Pojmenované je matkou všeho stvoření.
 1. pojmenovatelné je matkou tisíce věcí
 1. to, co jméno už má je matkou Stvoření!
 1. Pojmenování vytváří jednotlivé oddělené věci.

 1. Proto: Tím, že jsme věčně bez přání postřehujeme svoji duchovnost,
 1. Věru: Kdo se zbavil žádostí, vidí tajuplnou hlubinu,
 1. proto: nahlédneme do jeho tajemství když o ně nestojíme
 1. Proto: V čem ještě netrvá – přeje si vyjevovat svou tajuplnost.
 1. Proto, kdo je prost vášní, vidí jeho (tao) zázračné (tajemno),
 1. Skrze svoji věčnou tajemnost nahlížíme svoji vnitřní podstatu,
 1. Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, proniká k jádru této tajemnosti;
 1. proto prázdný a bez přání vidí počáteční jemnost
 1. Proto ten, kdo nechová žádné přání, může proniknout až do srdce Tajemství...
 1. Bez touhy, vidíš jejich samotnou podstatu.

 1. tím, že máme věčné přání, postřehujeme svoji obmezenost.
 1. kdo se nezbavil žádosí, vidí omezené věci.
 1. a zhlédneme jenom vnějšek když se po něm pídíme
 1. V čem už trvá – přeje si vyjevovat svou obratnost.
 1. kdo však chová vášně, vidí je pouze v konečném tvaru.
 1. a skrze její neustálé projevy nahlížíme svoji vnější, omezenou stránku.
 1. kdo je naplněn žádostmi, postihuje jen vnější tvářnost věcí.
 1. ale naplněný vidí povstávající úplnost
 1. Kdo je ale přání pln, pouze klouže po povrchu věcí.
 1. Chycen v touze, vidíš jen jejich povrch. Intelektuálními úvahami zahlédneme jen projevy, avšak bez myšlení můžeme Tao zažít.

 1. Tato obě, jsouce stejného původu, jsou rozličnoho jména.
 1. Toto obé je společného původu, ale rozličného jména.
 1. Jsou dvě různá jména toho co ze stejného vlastně vzešlo
 1. To oboje vzniká současně a odlišuje se jen v pojmenováních.
 1. Obě jsou téhož původu, avšak s různými názvy.
 1. Tyto dva proudy vycházejí z téhož zdroje, nehledě na rozličnost pojmenování,
 1. To obojí - ač má rozličná jména - vyvěrá ze stejného prapůvodu.
 1. to obojí má společný původ, ale různé jméno
 1. Dvé možností pochází ze stejného –
 1. Zdroj podstaty i jejích projevů je stejný, realita má však mnoho matoucích forem.

 1. Společně zoveme je hlubokým, hlubším než hluboké, vší duchovnosti branou.
 1. Tuto jednotu nazývám tajemstvím, tajemstvím hlubším než jakékoliv tajemství, branou, z niž vycházejí utajené síly.
 1. co shodně nazveme: Prvopočátek a Prvopočátek prvopočátku - to je brána k veškerému tajemství!
 1. A to společné nechť je nazývané: Prvopočátek. Prvopočátek všech prvopočátků, výchozí brána všech tajuplností!
 1. Společně slují nejhlubší. Od jednoho nejhlubšího k druhému, jsou dveře ke všemu zázračnému.
 1. a oba jsou považovány za mystérium. Toto Mystérium mystérií je Branou veškeré existence.
 1. Stejnost - toť hlubina záhadnosti. Záhada všech záhad, brána veškeré tajemnosti.
 1. dohromady je nazýváme tajemstvím hlubším než hlubina sama, branou k počátku
 1. a tím je mystérium prvopočátku. Počátek počátku – toť hlubina všech tajemství!
 1. Tento společný zdroj nazývám největším mystériem, branou k podstatě všeho.

Zdroje citací

 1. http://tao.kvalitne.cz/dvorak.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/navratil.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/kral.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/bondy.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/minarik.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/richard.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/krebsova.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/cilek.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/zentrich.html
 1. http://tao.kvalitne.cz/horak.html

Když jsem si to všechno dal dohromady a přečetl první verš, musel jsem dát za pravdu Horákovo překladu, který se mi zdá z pohledu dnešního čtenáře nejuchopitelnejší.

Become a Patron