Bystroushaak's blog / Czech section / Knihy / Neal Asher

Neal Asher

Dvacátého září jsem dočetl všechno, co kdy Neal Asher publikoval, včetně polo-zapomenutých povídek. Je tedy načase sepsat krátký profil.

Neal Asher je britský spisovatel sci-fi. Jeho knihy jsou typické akčním dějem a detailními popisy mimozemského života. Věc, která mě na jeho knihách asi nejvíce zaujala, je uvěřitelný popis koexistence lidí s umělými inteligencemi (AI).

Ve světě Řádu lidé kdysi dávno prohráli boj s AI, které se tak staly jejich vládci. Nevedlo to však k otroctví, ale k nebývalému rozvoji skrz celou galaxii. Umělé inteligence zastávají pozici vládnoucí vrstvy, která rozhoduje o politice a materiální stránce Řádu. Lidé (resp. obecně inteligence s občanstvím) však stále mají svojí svobodnou vůli, a můžu si vest svůj život v rámci možností a v relativním blahobytu jak chtějí. Pro umělé inteligence nepředstavují konkurenci, neboť jsou hloupější a omezení na obyvatelné prostory (planety, stanice), zatímco umělé inteligence mají k dispozici informační sféru a také celý zbytek vesmíru.

Napříč knihami je často fascinující, jak nejsou vyprávěny z pohledu lidí, ale z pohledu bojových robotů, či umělých inteligencí. Zajímavá pro mě také je .. jakási uvědomělost principů funkce informačních technologií. Kopírování, přenos informace, důsledky zvyšujícího se výpočetního výkonu. Taky je to asi první sci-fi, kde některé postavy programují. Ačkoliv se nejedná přímo o hard sci-fi, děj působí většinu času uvěřitelně i z hlediska fyzikálních principů. A to přestože zahrnuje technologie jako je cestování nadsvětelnou rychlostí (FTL), nebo teleportaci umístěním tělesa do nula-rozměrného pod-prostoru.

Jedno z témat, které Ashera řadí mezi mé nejoblíbenější autory sci-fi, je častý motiv vylepšování, až transgrese člověka směrem k umělým inteligencím. Co tím myslím je možné vidět například v knize Agendu řádu (Orlandina), nebo Pradorský měsíc. Ačkoliv se jedná jen o sci-fi, a přestože mi naprosto dochází, jak moc jsou podobné technologie vzdálené, stále je to pro mě silně inspirativní záležitost.

Pokud bych měl vybrat Asherův trademark, něco čím se asi nejvíc proslavil a co mu podle mého názoru sehnalo nejvíc čtenářů, tak je to mimozemský konflikt. Ať již ten s Pradory - rasou obrovských nepřátelských a agresivních krabů, jejichž říše má přibližně stejnou velikost jako Řád, nebo s výtvory vyhynulé rasy Džainů. Ti po sobě zanechali zdánlivě úžasné nanotechnologické artefakty, ve skutečnosti však pasti k ničení civilizací.

Co Ashera odlišuje od ostatních autorů akční sci-fi, je jakási „dospělost“ popisu konfliktu, na úrovni soupeřících industriálních civilizací, které proti sobě chrlí kosmické lodě schopné spalovat celé planety, kde život vojáka prakticky nemá cenu, i když náhodou zvládne konkurovat bojovým robotům. Tím se odlišuje od „naivnějších“ podání sci-fi konflitků, které se soustředí víc na samotný boj a hrdinství, i když ani to zde úplně nechybí. Jak autor zmiňuje na svém blogu, temné období po smrti jeho ženy se hodně projevilo v jeho díle, specificky v popisech boje a směru, kterým se ubírá konflikt.

Další věc, která na mě zapůsobila, je autorův vývoj co se týče technologie. Řád začíná jako poměrně klasické sci-fi – laserové zbraně, antigravitace, kosmické lodě. Postupně však umělé inteligence vyvíjejí čím dál lepší technologie, jako nanotechnologie a různé druhy silových polí. Asherova specialita jsou podprostorové a více-dimenzionální technologie, které tvoří celá odvětví zbraní a úplně mění rozložení síly na bojišti. Ke konci se autor zabývá otázkou, co je vlastně ultimátní technologie, kde je ta maximální špička, za kterou už nejde jít dál.

Pro některé čtenáře může být také zajímavá autorova relativní dostupnost. Je možné si s ním psát jak na jeho blogu, tak i během občasných AMA (Ask Me Anything) na Redditu. Takhle jsem se ho před pár lety ptal, jestli pokryje část svých vymyšlených dějin o převzetí moci umělými inteligencemi, nebo se na to bude odkazovat pouze v narážkách (psal že spíš ne).

Asher s přibývajícími knihami (20+) postupně propojuje předtím zdánlivě nesouvisející události linkami příběhů, čímž se mu daří svazovat celé své dílo do jednoho konzistentního světa. To má svou očividnou výhodu v propracovanosti universa, na druhou stranu ale také představuje nevýhodu, neboť nově příchozí čtenáři se v počtu knih a pořádí lehce ztratí. Jednotlivé knihy nevycházely (dle universa) chronologicky, ale skáčou více / méně náhodně skrz časové období několika set let.

Pořadí

Osobně doporučuji začít sérii Agent Cormack a navazujícími:

Poté možné pokračovat asi čímkoliv. Některé knihy se uvedením do kontextu stanou podstatně pochopitelnějšími. Například sérii Spatterjay nemá podle mého názoru smysl číst dokud nepochopíte zbytek universa a Džain.

Dobrodružnější čtenáři také mohou postupovat podle chronologického pořadí, ale předem upozorňuji, že některé věci můžou působit nejasně:

 1. Pradorský měsíc
 1. Stín škorpiona
 1. V pavučině
 1. Hranice řádu
 1. Mosazňák
 1. Agent řádu
 1. Hraniční válka
 1. Technik
 1. Temná inteligence
 1. War Factory
 1. Infinity Engine
 1. Stahovač
 1. Cesta Sabla Keeche
 1. Orbus
 1. Hilldiggers

Poznámka k českým knihám

Podle mého názoru mají české knihy dobrý překlad, a určitě je můžu doporučit. Ročně jich vyjde občas i několik, často s malým zpožděním oproti originálu, z čehož soudím, že Neal Asher je v Čechách nejspíš populární autor.

Odkazy

Become a Patron