Bystroushaak's blog / Czech section / Ostatní / Test víry

Test víry

Příliš často se setkávám s tím, že o sobě někdo tvrdí, že je dokonalý ateista, že nevěří na boha, ďábla ani nadpřirozeno, natož pak v nějakou nesmrtelnou duši. Připravil jsem si proto jednoduchý test, který umožňuje jednoduše ověřit, zda je dotyčný skutečně takový, jakým se dělá.

Tím testem není nic menšího, než smlouva na duši, kterou dotyčnému nabídnete za pár stovek. Pokud se jedná o skutečného ateistu, jistě mu nebude proti srsti prokázat své vyznání a trochu se říznout (i když mám silné podezření, že by měly stačit i jiné DNA markery), aby si za špetku bolesti vydělal.


Já níže podepsaný Prodávající tímto zavazuji do plného vlastnictví nehmotnou podstatu sebe sama, zejména však nesmrtelnou duši níže podepsanému Kupujícímu.

Já Prodávající dále souhlasím, že Kupující může s touto duší (a smlouvou) nakládat jakkoliv uzná zavhodné, včetně prodeje dalším entitám, vždy však pouze celou duši, či část na kterou má v době uzavření této smlouvy právo.

Dále chápu a souhlasím s tím, že pokud jsem prodal duši vícekrát, Kupující má právo na část mé duše a souhlasím s případným roztržením duše a s tím spojenými nepříjemnostmi s věčným utrpením.

Kupující:               ..................

  Prodávající:

              ..................

Datum:

..................


Smlouvu doporučuji vytisknout a nosit neustále s sebou, nikdy totiž nevíte, kdy budete mít možnost rozšířit vaší nesvatou kolekci o nový přírůstek. Motivace pro vás je jasná - jedná se o věc, která se bude dobře vyjímat na zdi ve vašem temném sídle a když už nic jiného, tak zde platí pascalova sázka a nikdy nevíte, kdy narazíte na partu sympaťáků, kteří můžou být ochotni za cár papíru plnit přání :)

PS: Pro ty co nechápou význam psaného textu pro jistotu shrnuji; jedná se o vzor, který můžete předkládat ostatním v diskuzích na tohle téma, nikoliv o obchodní nabídku z mé strany.

Become a Patron