Bystroushaak's blog / Czech section / Programování / Jak se stát programátorem
📂

Jak se stát programátorem

Postupem let jsem na základě dotazů od řádově stovek lidí sepsal sérii následujících blogů. Pokud teprve s programováním začínáte, doporučuji si je postupně přečíst.

Externí přídavky

PS: na externí přídavky jsem narazil až po dopsání článku. To že jsou do jisté míry podobné není dáno tím, že bych je zkopíroval, ale tím že máme pravdu.

Become a Patron