Bystroushaak's blog / Czech section / Programování / Seriál o Selfu / Prostředí a programovací jazyk Selfu (díl druhý; jazyk) / Nejdůležitější zprávy

Nejdůležitější zprávy

Zpráva Popis
at: Získej prvek na pozici / klíči.
at:Put: Na pozici / klíč vlož prvek.
add: Přidej prvek (nakonec pokud je řazeno).
addAll: Přidej všechny prvky.
do: [ .. ] Pro každý prvek proveď.
Become a Patron